Haul แกะเป๋าจุกๆ เห่อของใหม่จาก Sephora Fall 19 | KoiOnusa

by koionusa_admin

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=17_1F7Z5Fa4&w=560&h=315]

มา Haul ของในกระเป๋าต่อจากที่พาไปอัพเดทของใหม่ที่จะวางขายใน Sephora ช่วง Fall 2019 นี้

กระเป๋าแน่นและหนักมากจ้าแม่ เปิดเป๋าจุกๆ ไปเลยจ้า
^_______^

 

You may also like

Leave a Comment